Porota

Anton Markoš

Přední český teoretický biolog. V roce 1977 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK, kde později 15 let vedl katedru filosofie a dějin přírodních věd. Zaměřuje se na buněčnou a vývojovou biologii a biosémiotiku. Kromě odborných statí a překladů je autorem řady knih a mnoha odborných i popularizačních článků, které napsal v rámci dlouholeté spolupráce s časopisem Vesmír.