Porota

Andrea Průchová

Teoretička vizuální kultury, výzkumnice a pedagožka. Vyučuje na Karlově Univerzitě a Prague College. V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem a Ústavem pro studium totalitních režimů, založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Přeložila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera a spolupodílela se na překladu Teorie obrazu W. J. T. Mitchella. Přispívá do časopisů Mediální studia, Sociální studia či Iluminace. Dokončuje doktorské studium na FSV UK.