Porota

Alice Krajčírová

Studentka FAMU, pochází z Jihlavy. Bakalářské studium na katedře scenáristiky a dramaturgie zakončila diplomovou prací Interaktivní hudební videoklipy. V navazujícím magisterském studiu se věnuje tématu Divák jako hlavní postava nových způsobů vyprávění. V rámci výzkumu vykonala stáž na imerzivním divadelním projektu You Me Bum Bum Train v Londýně, účastnila se i filmového VR workshopu v Helsinkách či Reality Virtually Hackathon v MIT Media Lab.