Porota

Divadlo Vosto5

Pětičlenný nezávislý generační divadelní soubor. Jejich tvorba odkazuje k modernímu kabaretu, textappealovým klauniádám a improvizaci. Zajímají se o ryze česká témata a hledání nových cest živé komunikace s divákem. Jde o tvůrčí organismus s širokou škálou typů produkcí – od Divadelního Stand’artu přes komorní improvizované kabarety až k technicky komplikovaným dílům jako hospodský site-specific Dechovka s 30 účinkujícími. Každoročně se podílejí na zahájení a zakončení MFDF Ji.hlava.