Porota

Skupina českých a slovenských surrealistů / Czecho-Slovak Surrealist Group

Tvůrčí uskupení autorů rozvíjejících, revidujících a aktualizujících principy imaginativní tvorby a imaginativně-kritického výkladu světa, které pojmenoval a rozpracoval předválečný surrealismus v Paříži i v Praze a vždy nově a aktuálně interpretovali a obohatili další tvůrci v průběhu následujících let. Skupina zachovává i přetváří kontinuitu tvůrčího úsilí svých předchůdců v oblastech individuální výtvarné, psané či filmové a divadelní práce a teoretického myšlení. Jejím definičním znakem je kolektivní konfrontace různých rovin antiestetického a mimouměleckého vyjadřování (hra, experimentace, intersubjektivní komunikace atd.).