Porota

Gwenaël Breës

Je režisérem videí a organizátorem dokumentaristických workshopů v Bruselu v Belgii. Je také jedním ze zakladatelů kina Nova Cinema (www.nova-cinema.org), které bylo otevřeno v lednu 1997 v centru Bruselu. Na programu kina jsou především nezavislé filmy a videa. Nova Cinema je tedy nekomerční scénou, spíše neziskovou organizací vedenou uskupením jednotlivců, kteří pracují jako dobrovolníci. Během více než sedmnácti let své existence se kino Nova stalo důležitou platformou alternativního, nekonvenčního a zkrátka odlišného přístupu k audiovizuálnímu umění jak v Belgii, tak v zahraničí.