Porota

Tamara Moyzes

Slovenská politická umělkyně, kurátorka a filmařka žijící a tvořící v Praze. Věnuje dokumentární tvorbě, videoartu a novým médiím. Tvoří fiktivní videodokumenty, v nichž často využívá parodických postupů a ironie. Usiluje o intervence do veřejného prostoru. Dlouhodobě se zabývá problematikou postavení menšin, xenofobie, rasismu a nacionalismu, například v izraelsko-palestinském konfliktu, romské problematice; také feminismu, queer tematice a náboženství. Na některých projektech s ní spolupracuje její manžel, izraelský umělec Shlomi Yaffe.