Porota

Martin Mareček

Scenárista, režisér, hudebník, pedagog a dramaturg. Narodil se v roce 1974 v Praze. Po maturitě na gymnáziu začal studia Kulturologie na FF UK, nedokončil je a absolvoval na KDT FAMU. V dokumentární tvorbě se zaměřil na „ekologii ducha“, úlohu neziskového sektoru, s šancí jedince něco posunout, či dokonce změnit v současném světě. Tyto zájmy kulminovaly ve třech stěžejních celovečerních projektech Hry prachu (2001), Zdroj (2005) a AutoMat (2009). Angažovaně se snaží promýšlet tzv. individuální mobilitu, varianty pro přirozené omezení dopravy v Praze ne právními regulacemi, ale novým myšlením o možnostech přemisťování.