PANELOVÁ DISKUZE: Dnešní filmové školy. Kdy dávají smysl?

Popis

Mezinárodní debata vyučujících akademiků a filmařů, zaměřená na výzvy, jimž dnes filmové školy čelí. Tradice několika dekád vzdělávacího systému je neoddělitelnou součástí pojetí filmu jako umění v každé národní kinematografii, nebo alespoň v těch evropských. Filmový průmysl se v poslední době stal globalizovanějším a formuje se jakýsi „kreativní“ nebo „kulturní průmysl“. Je otázkou, jak tento fakt proměnil tradici kinematografie v kontextu celého odvětví.

Slouží filmové školy jako prostor pro výuku kreativních elit národních a světových kultur, nebo posilují „lidský a personální kapitál“? A je něco z toho důležité pro vlastní definici jednotlivých škol? Mají filmové školy společenskou zodpovědnost vůči výzvám, kterým čelí celá společnost? (Samozřejmě kromě toho, že jsou zde na cestě k tvoření filmů kultivování umělci a další profesionálové.)

Jak školy reagují na nové postupy, které jsou v audiovizuálním/kreativním/kulturním průmyslu, na internetu a v televizi nahlíženy jako inovativní? Měli by být studenti vedeni ke skepticismu vůči inovacím jako součást určité ideologie? Jak jsou tradiční postupy chráněny a jak se to slučuje s hledáním nových?

Panelisté:

Pavel Jech Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU), Česká republika

Frederik Hestvold Ředitel Filmových a televizních studií, Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technology, Norsko

Jean Perret Ředitel Filmového oddělení, HEAD, Ženeva, Švýcarsko

Rachel Noël Koordinátorka bakalářských Filmových studií, ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne, Švýcarsko

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2015
Událost Festival Identity
Uvedení:
29.10Festival Center - Industry Room 11:00

STAŇTE SE DOC.MANEM

Podpořte ji.hlavský festival a staňte se Doc.Manem!

Více