Panel: Výběrová a alternativní distribuce dokumentů

Popis

Panelisté budou diskutovat o současném stavu a přepokládané budoucnosti dokumentárních filmů v České republice. Současnou distribuci dokumentů u nás ovlivňuje několik důležitých aspektů: nově přijatý zákon o kinematografii, nové technické možnosti šíření audiovizuálních děl, změny role televize jako vysílatele tohoto žánru i fakt, že dokumenty stále častěji nacházejí svá místa na on-line platformách. Je tedy nanejvýš aktuální zamyslet se nad základními principy distribuce dokumentárních filmů.

Diskuze proběhne pouze v českém jazyce.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2014
Uvedení:
25.10Festival Center - Industry Room 13:00

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více