Jak proměňují nová media způsob filmové kritiky?

Popis

Tato panelová diskuze se pokusí zmapovat, jaký vliv má vzrůstající využití nových médií, konkrétně pak zásadní rozmach blogosféry a nových online formátů zavedených tištěných médií na způsob filmové kritiky. Otevírá tento globální vývoj nový prostor pro mladé novináře a poskytuje nové možnosti informování o méně žádaných tématech a zkoumání nových trendů v kinematografii, nebo naopak negativně ovlivňuje novinářskou práci tím, že vyžaduje kratší texty na atraktivnější a populárnější témata? Jaké klíčové faktory ovlivňují výběr tématu, o kterém se novinář rozhodne informovat? Kdo a co hraje v tomto procesu rozhodování zásadní roli (vydavatel, redaktor, atraktivita daného tématu pro média)? Jak vymezit prostor, v němž může ideální filmový kritik působit, a je ještě takový prostor potřeba? Odpovědi na tyto otázky se pokusí nalézt různorodý panel renomovaných mezinárodních novinářů z Evropy a USA: Peter Belsito (IndieWire, US), Francisco Ferreira (Cinema Scope, former Expresso, PT), Christopher Campbell (Nonfics.com, US) a Domenico La Porta (Cineuropa.org), moderuje Andrea Průchová (DAFilms.com, CZ).

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2014
Uvedení:
26.10Festival Center - Industry Room 13:00

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více