Česká televize představuje nové televizní formáty: S kříženci na křižovatce, aneb praktické zkušenosti s cross-docu žánry v ČT

Popis

Česká televize se již několik let nevěnuje pouze klasickému autorskému dokumentu nebo publicistice, ale ve stále větší míře dává prostor i relativně novým, ve světě úspěšným a u nás nepříliš známým formátům dokumentární tvorby, tzv. cross-docu žánrům, jakými jsou docu-reality, docu-drama, docu-soap atd. Své projekty a zkušenosti na poli cross-docu budou prezentovat kreativní producentky Alena Müllerová (Čtyři v tom), Lenka Poláková (Život se smrtí, Dovolená ve starých časech) a dramaturg Jiří Müller z tvůrčí producentské skupiny Kamily Zlatuškové (Třída 8. A, Slzy a mozoly). O různorodosti cross-docu formátů v zahraničních televizích promluví analytik formátů ČT, pan Milan Kruml.

Prezentace proběhne pouze v českém jazyce.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2014
Uvedení:
24.10Festival Center - Industry Room 10:00

STAŇTE SE DOC.MANEM

Podpořte ji.hlavský festival a staňte se Doc.Manem!

Více