Slam poetry

Popis

Soutěž v autorském přednesu poezie pochází z USA, přičemž ji nelze zaměňovat pouze s autorským čtením či recitační soutěží. Slam Poetry se pohybuje na pomezí poezie a divadla a je zde důležitá i komunikace s diváky. Publikum funguje jako živý element, je žádoucí, aby soutěžící povzbuzovalo, nebo naopak dávalo najevo svou nelibost. V průběhu večera vystoupí Bohdan Bláhovec, Bio Masha, Jakub Foll, Jan Jílek a Mirek Kynčl, večer bude moderovat Matěj Samec.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2011
Událost: Autorské čtení

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více