Laboratorium

Popis

Každoroční offscreen část sekce Fascinace se letos soustředí na mezery, meze a okraje viditelného: závěr letu ukázaný pouze v kompozici světel, fotogenická krajina v otevíracích záběrech velkofilmů, vmezeření lidí do davů valících se křižovatkou, uspořádávání fotografií do zdánlivě kompaktních geometrií vzpomínek, jevy a projevy za hranicemi (viditelnosti) věcí či autonomní vidění kamery snímající to, čeho se dotýká.

Bilbao a svět / Agata Mergler, Cristian Villavicencio / Španělsko, Kanada / 2016 / 4 min / světová premiéra

Video je experimentem z prototypu haptické kamery, aparátu reagujícího na taktilní podněty, a zkoumá terén Bilbaa a jeho okolí na prostorové mapě.

Křižovatka / Richard Tuohy / Austrálie / 2016 / 17 min / středoevropská premiéra

Mnohasměrná křižovatka se rozplývá ve filmovém zrnu do ploch a tvarů, z nichž zůstává jen tušení v houstnoucí mlze pohybu chodců.

Mezi-věci / Giaretta Giovanni / Itálie, Nizozemsko / 2015 / 7 min / východoevropská premiéra

Aluze a fiktivní vizualizace vzpomínek slepého člověka vytvořené snímacími pokusy s povrchem průhledných minerálů, aby vytvořily struktury otevřené interpretacím.

Expozice ráje / Broersen Persijn, Lukács Margit / Nový Zéland, Nizozemsko / 2016 / 10 min / východoevropská premiéra

Znovuvytvořené a vrstvené obrazy vycházející z otevíracích záběrů blockbusterů jako Avatar nebo Trilogie prstenu ukazují divokou novozélandskou přírodní krajinu.

Posledních 12 minut / Nishimura Yoshiki / Japonsko / 2016 / 12 min / světová premiéra

Záběr posledních 12 minut letu přistávajícího na moskevském letišti Šeremetěvo rekonstruovaných do pohyblivých světelných objektů v prostoru počítačové grafiky.

Křivka učení / Thomas Mohr & Martijn Comes / Nizozemsko / 2016 / 16 min / mezinárodní premiéra

Část archivu obrazů, sbíraných autorem 30 let, ukazujících privátní i politické události v soustavách náhodně vybíraných algoritmem a řazených do geometrie útržků konkrétností.

drátěné sklo / Kawaguchi Hajime / Japonsko / 2016 / 9 min / mezinárodní premiéra

Osmimilimetrová obrazivost hry s prodlouženou expozicí snímání, kdy světlo utváří čas a jeho tvar určuje délku trvání abstraktního zachycení reálných zážitků.

Mezipatro DKO / úterý 25. 10. od 15.00 do 21:00 / další dny od 09.00 do 21.00

 

Sólo / Mária Júdová a Andrej Boleslavský / Česká republika / interaktivní instalace / 2016 / světová premiéra

Skrze choreografickou partituru autorka uvažuje o pohybu jako vnitřní myšlence, používá k jeho komponování interaktivní prostředí a uvažuje o algoritmu jako o způsobu obsáhnout choreografickou informaci a generativní vizualizaci jako o potencialitě podnítit spontánní pohybové formy, kdy nositelem choreografické informace není nevyhnutně tělo, ale objekt či prostor stimulující tělesnou zkušenost. Samotná choreografie se tedy naplňuje až skrze interakci návštěvníka instalace.

Kino Dělnický dum / středa 26. 10. od 10.00 do 22.00, čvrtek 27. 10 od 10.00 do 20.00

 

Laboratorium bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2016
Událost: Speciální projekce

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více