Ivan Klimeš: Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945

Popis

Kniha filmového historika Ivana Klimeše Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945 zkoumá postoj státu k novému technickému médiu i novému odvětví kulturního průmyslu. Během pěti dekád sledovaného období přitom české země patřily do čtyř různých státních útvarů vždy s jinými hranicemi. Zkušenost s filmovým médiem v časech těžkých zkoušek i dobách klidných přiměla stát otočit o 180° – zprvu podezíravý a také restriktivní postoj po půlstoletí vyústil ve státní monopolizaci celého oboru.

Kniha Ivana Klimeše bude pokřtěna na zahajovacím ceremoniálu 20. ročníku MFDF Ji.hlava

Ivan Klimeš. Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. 2016. 575 s.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2016
Událost: Jiné

GODARDOVA PAMĚŤ V JI.HLAVĚ

Autorem znělky 22. Ji.hlavy je slavný režisér Jean-Luc Godard

Více