Laboratorium

Popis

Galerie OGV II (Masarykovo náměstí 24)
Otevírací doba v průběhu festivalu:
* 27. 10. : 15:00 - 20:00
* 28. 10. – 31. 10. : 9:00 – 20:00
* 1. 11. : 9:00 - 17:00

Výstavní prostor Laboratorium rozšiřuje filmový program o další podoby audiovizuálních estetických radostí a zkoumání světa. Videoinstalace vrstvící obrazy, které umožňují znovučtení měst, prostoru a mediovaných zpráv o stavu světa, sestupují do vnitřku věcí i krajin. Na obrazovkách se také zjeví hlavy (a těla) filozofů – jejich přednášky jsou doplňkem letošní sekce Film a filozofie. Vystavenými obrazy navazuje výtvarník Kryštof Strejc na premiéru svého experimentálního filmu Před zachycením. Interaktivní dokument 17 000 ostrovů umožňuje návštěvníkům vytvořit si vlastní podobu filmu, jehož režisérská verze se v galerii rovněž promítá. Od interaktivního filmu je už jen malý krok do herního koutku, kde si návštěvníci mohou zahrát některou z deseti vzdělávacích počítačových her, které v různých herních žánrech a vizuálních podobách pomáhají vyzkoušet si mírová jednání či řešení humanitární krize, trénovat time-management či zjistit, jak se v digitálním světě nakládá s osobními údaji, anebo se na chvíli ponořit do historie, matematiky, astronomie či filozofie.

Objekt / Guli Silberstein / Velká Británie / 4 min / 2015 / východoevropská premiéra

Vizuálními posuny a rozklady nalezeného záznamu výjevu z protiizraelské demonstrace na západním břehu Jordánu autor směřuje pozornost k tělu muže v zápasu s vojáky.

Noční vlny / Patrick Bergeron / Kanada / 4 min / 2015

Světelné vzorce a textury nočního Tokia, Hongkongu a Šanghaje zachycují metodou „digitálního video scratchingu“ opojnou procházku velkoměstskými bulváry.

Exponenciální povaha obrazů / Manuela de Laborde / USA, Mexiko / 6 min / 2015 / světová premiéra

Makroskopický průlet ukazuje pevné nitro věcí, půvab zviditelňovaných struktur a pohybem po plochách detailů vytváří až taktilní zážitek.

Prostor pro míček / Yoshiki Nishimura / Japonsko / 4 min / 2014 

Všední výjev z golfového hřiště nahlížen video i 3D-CG kamerou, která graficky vytváří iluzi prostorovosti, nabízí novou vizuální perspektivu

Agrabagrabah / Calvin Frederick / USA / 4 min / 2015 / evropská premiéra

Vzpomínky a vize 11. září 1991, 2001 a 2057 v audiovizuálních konstrukcích bez použití digitálních efektů; obrazy vytvořené přímo v kameře při natáčení na film Kodak.

Pro Hanne Darboven / Závěrem / Thomas Mohr / Nizozemí, Německo / 8 min / 2014 / česká premiéra

V návaznosti na film Myšlenky v řádcích se autor vrací ke skladbě Requiem konceptuální umělkyně Hanne Darboven, jež ve své „matematické hudbě“ převáděla na zvuky čísla, rukopisně skládaná do tabulek vytvářejících velkorozměrné instalace.

Z mého okna uličkou za roh a o jeden blok dál / Perry Bard / USA / 5 min / 2014 

Vertikální obrazy, příznačné pro pohled skrze mobilní telefon, zachycují vnějšek autorovy všednosti ve výhledech z okna bytu, řazených vedle sebe za doprovodu každodenních hluků.

Aspekty stromů / Andrew Denton / Nový Zéland / 16 min / 2015 / mezinárodní premiéra

Ekologická balada upozorňuje na změny klimatu, které na západním pobřeží Severní Ameriky umožňují přemnožení brouků napadajících borovice a ničících rozsáhlé lesní porosty.

Stromy / Gonzalo E. Veloso / Španělsko /  5 min / 2015 / světová premiéra

Chvějivé otisky stromů do prosvětlené oblohy jsou upomínkou na poznávací procesy, kdy ozvěna viděného vtiskne do paměti přibližný odraz zakoušeného. 

Souboj titánů: Noam Chomsky & Michel Foucault diskutují o lidské přirozenosti a moci / 1971/ 70 min

Americký fi lozof, lingvista a kognitivní vědec Noam Chomsky v televizní debatě s francouzským filozofem a psychologem Michelem Foucaultem mluví o tvoření jako součásti bytostné přirozenosti, o omezení společenskými institucemi a jejich historické i současné funkci či o povaze sociální i technologické moci.

Život na konci časů (podle Slavoje Žižeka) / 2010 / 50 min

Televizní prostor pro populárního filozofa a psychoanalytika Slavoje Žižeka v pořadu, kde (jak sám říká „bombardován obrazy, které jsou faktickou realitou“) respondent okamžitě reaguje na promítnuté záznamy událostí, vyjádření a aktuální zprávy.

John Searle: Vědomí jako problém ve filozofii a neurobiologii / 2014 / 53 min

Záznam přednášky amerického filozofa Johna Searla na Cambridgeské univerzitě, který shrnuje historické i současné pohledy na vědomí a vysvětluje, proč vědomí není programem nahraným v lidské mysli.

Jean Baudrillard: Násilí obrazu / 2004 / 90 min

Záznam přednášky francouzského filozofa a sociologa Jeana Baudrillarda rozmlouvajícího o moci obrazů, o násilí ve vztahu k ne/viditelnosti, ne/utajování a spektakularitě.

Daniel Dennett: Ukazuje věda, že nemáme svobodnou vůli? / 2008 / 84 min

Záznam přednášky amerického filozofa a kognitivního vědce Daniela Dennetta na Univerzitě v Edinburghu o možné kompatibilitě determinismu a svobodné vůle.

17 000 ostrovů / Thomas A Østbye, Edwin / Norsko, Indonésie / 2013 

Vybudujte své ostrovy na živoucí mapě Miniaturního parku nádherné Indonésie, památky na idealizovaný obraz života totalitární společnosti za vlády suhartovského režimu – v rámci zásahu do interaktivního fi lmu, který promýšlí, jak vzniká a je mediován obraz národa.

Kryštof Strejc / Podivuhodný svět

Prostorová instalace primárně založená na malířské reflexi prvků zkoumání podivuhodnosti světa, krajiny, světla či fenoménu mizení a zneviditelnění. Protimluvná spojení, nejistota jistého či imaginární skutečnosti? Co nás vede ke zkoumání podivuhodností? 

--------------------------------------------------

Herní koutek:

Triskelion / 2011 / Gamelearn

Oblíbená vzdělávací hra ze série simulací pro trénink měkkých dovedností učí principy time managementu, určování priorit v úkolech, organizování životního prostoru a času i osvojení návyků pro obnovování sil.

Data Dealer / 2011 / Cracked Labs – Institute for Critical Digital Culture & Cuteacute Media OG

Celosvětově oceňovaná online simulace o soukromí na internetu. Tzv. seriózní hra o osobních datech a sledování, v níž hráč zkoumá, jaká soukromá data jsou při jeho pohybu na internetu sbírána, jak a kde se získávají a co se s nimi může následně dít.

Planet Hunters / 2010 / Zooniverse

Plošinová hra z oblasti astronomie ze série Zooniversa – sbírky web-based vědeckých projektů, v nichž dobrovolníci, tj. hráči, pomáhají výzkumníkům zařadit velká množství dat pro potřeby dalšího výzkumu. V tomto případě hráči hledají a třídí nové vzdálené planety.

Veligrad: Fos-Zoe-Nika / 2013 / Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Ve vzdělávací adventuře, kterou vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, hráč pátrá po informacích o archeologické lokalitě Sady „Špitálky“, spolu s mnichem Naumanem sleduje rozrůstání areálu a prožívá důležité dějinné milníky Velkomoravské říše.

Československo 38–39 / 2015 / Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky

Vizuálně i herními principy nejpropracovanější česká vzdělávací hra z produkce Univerzity Karlovy a Akademie věd se v podobě na pomezí adventury a interaktivního komiksu noří do novodobé československé historie.

The Talos Principle / 2008 / Croteam  

Akční adventura otevírá vizuálně strhující svět, v němž hráč prochází příběhem civilizačního vývoje a pomocí vodítek, hádanek a putování nelineárním, jím spoluutvářeným časoprostorem objevuje, vynalézá a zkoumá fi lozofi cké otázky.

Tyto a další hry budou čekat na návštěvníky festivalu v herním koutku v OGV II. 

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2015
Událost: Speciální projekce

GODARDOVA PAMĚŤ V JI.HLAVĚ

Autorem znělky 22. Ji.hlavy je slavný režisér Jean-Luc Godard

Více