Laboratorium – Landscape Re-discovered / Krajina znovu objevená

Popis
Objevované či zatím neviditelné krajiny vytvořené z mikrostruktur, vetkání do digitální kůže obrazu, podrobného vnoření do přírodních živlů a látek doplňuje idealizované vidění země v interaktivním dokumentu. 
 
Stone Meditation / Kamenná meditace 
Tatsuto Kimura / Japonsko / 2014 / 4 min
Soustředěný sestup do struktur hornin vytváří v jejich frenetickém prolínání nové, abstraktní krajiny.
 
Itisonlytothehappythattearsareluxury / Jenomprošťastnéplatížeslzyjsouluxus
Mouw Lou / Německo / 2014 / 6 min
Různost úplnosti obrazu moře se v kompozičním převracení a vrstvení hladin dotýká jeho nekonečné pohyblivosti.
 
Refreshment / Obnovení
Johan Rijpma / Nizozemí / 2014 / 3 min
Vodou kreslené obrazce upomínají na prchavost paměti místa, gesta i matérie, do nichž se otiskují stopy konání.
 
Darkroom / Temná komora
Billy Roisz / Rakousko / 2014 / 13 min
Do černého prostoru probleskují útržky osvětlených interiérů kina, venkovského stavení a obytného domu a vytvářejí pustý svět hranice, kde se stýká vnitřní s vnějším.
 
A return to the reason / Návrat k rozumu
Sabine Gruffat / 3 min
Ve věrné rekonstrukci nechávají laserem leptané obrazce okénko po okénku obživnout film Mana Raye Le Retour à la raison (1923).
 
Resistfilm / Resistfilm
Pablo Marin / Argentina /Kanada / 2014 / 13 min
Divoké krajiny současnosti zachytil s vizuálními efekty vytvořenými přímo v osmimilimetrové kameře a ukázal je klasickými postupy filmových avantgard, jako je třeba rozdělení obrazu do geometrických ploch.
 
Current / Proud
Ico Costa / Francie, Portugalsko / 2013 / 11 min
V úlomcích rozpadajícího se obrazu se odehrává příběh muže, jenž se po propuštění z vězení krátce objevil ve vesnici, kde žil jeho starý přítel, aby pak zcela zmizel.
 
An Orchestra in the Sky / Orchestrace oblohy
Yoshiki Nishimura / Japonsko / 2014 / 6 min
Valící se mraky jsou transformací do grafického znázornění analyzovány na základě kontrastu, světlosti a vyjevujících se topografických vzorů.
 
Bez názvu / Untitled 
Michaela Hrabová / Česká republika / 2014 / 16 min
Úvaha o okamžicích protnutí a běžnosti se rozvíjí v performativním videu, kdy autorka sama zdvojuje úkony, pohyby a gesta lidí při všedních činnostech.
 
Comments on Megapolis
Vladimír Turner / Česká republika / 2014 / 18 min
Autor se vztahuje ke krajině, jíž prochází na pobřeží i ve městě, vymezením prostoru, vizuálním –zvýrazněním místa kolem sebe, přeuspořádaním prvků – proměňuje jí subtilními i výraznými zásahy.


KDE: Galerie Půda Joštova 27, Jihlava
otevírací doba během festivalu 10 až 18 hodin
 
Ročník festivalu: 2014
Událost: Speciální projekce

STAŇTE SE DOC.MANEM

Podpořte ji.hlavský festival a staňte se Doc.Manem!

Více