Show4Business

Jiří Honzírek

Popis

„Jsem z děcáku a jsem rád!“ / Social drama. Docu drama.

Show4Business je inscenace, která vznikla spoluprací Tripitaky, o.s. a Centra experimentálního divadla, p.o. v rámci projektu „První úspěch“.
V České republice je zhruba 140 dětský ch domovů a 35 kojenecký ch ústavů. Inscenace staví na práci klientů občanského sdružení Tripitaka, tedy mladých lidí ve věku 16 až 26 let vyrůstajících bez biologický ch rodičů v S.O.S. vesničkách, dětský ch domovech či domech na půl cesty. Podstatnou složkou inscenace jsou autentická vyjádření (ne)herců o svý ch profesních snech a směrováních. Projekt První úspěch má za cíl pomoci klientům integrovat se na pracovní trh. Inscenace z tohoto cíle přímo vychází. Scénář vznikal formou koláží, kde vedle sebe stojí jak jednotlivé ryze divadelní monology „velký ch básníků“, tak osobní výpovědi jednotlivých herců.

Režie: Jiří Honzírek
Scénář: Kolektiv
Dramaturgie: Katarína K. Koišová
Lektor dramaturgie: Jan Pohořelický
Scénografi e: Alžběta Hanzlová
Pohybová spolupráce: Kateřina H. Hanzlíková
Tutor režie: Vladimír Morávek
Tutor dramaturgie: Petr Oslzlý
Hrají: Eliška, Jiřina, Martina, Honza, Pavel, Pepa, Martin, Honza, Lukáš

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2012
Událost: Dokumentární divadlo

NÁVŠTĚVNICKÁ AKREDITACE

Akreditujte se na 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava!

Více