Ozvěny Ji.hlavy ve Washingtonu

27. a 30. března 2017, New York University Washington, DC

Jihlavský festival vdechl před více než dvaceti lety nový život dokumentárnímu filmu v regionu střední a východní Evropy. Dnes je největším mezinárodním festivalem dokumentárních filmů ve střední Evropě. Ozvěny festivalu se konají pravidelně v Bruselu, Velvyslanectví ČR přináší divákům oceněné filmy z loňského ročníku poprvé do Washingtonu.

Všechna promítání jsou zdarma, ale prosíme o registraci na stránkách NYU Washington.

 

Program

Pondělí 27. 3. v 18.00 | STRAŠIDLA OBCHÁZEJÍ EVROPOU

 • režie: Maria Kourkouta, Niki Giannari
 • Francie, Řecko, 2016, 99 min
 • anglické titulky
 • Nejlepší světový dokumentární film 2016

Uprchlický tábor v Idomeni sdružoval běžence z Blízkého východu, kteří zkoušeli přejít evropské hranice. Když řecká policie tábor zavřela, uprchlíci se postavili na odpor a začali blokovat železniční dodávky zboží. Minimalistický dokument Marie Kourkoutové tyto události nejen pozoruje, nýbrž formuje vycizelovanými statickými obrazy, jež otevírají prostor dění uvnitř i vně záběru, a v závěrečné černobílé sekvenci k nim nabízí poetický komentář. Postupně tak vyvstává bezútěšný portrét lokality, v níž si uprchlíci v nekonečných zástupech snaží uchovat poslední zbytky individuálních svobod.

 

Čtvrtek 30. 3. ve 12.00 | ZÁKON HELENA

 • režie: Petra Nesvačilová
 • Česká republika, 2016, 80 min
 • česky s anglickými titulky

Dokumentaristka Petra Nesvačilová ohledává slavnou kauzu Berdychova gangu. V centru jejího zájmu stojí policistka Helena Kahnová, ovšem pouští se i do rozhovorů s dalšími zúčastněnými včetně obviněných a odsouzených. Vytváří tak mozaiku, která nevypovídá ani tak o kauze samé a jejím pozadí, ale spíše o lidech pohybujících se na hraně zákona, o jejich motivech a myšlení. Sama autorka se zaplétá do kontaktů s podsvětím a stává se jednou z aktérek filmu. Musí zvažovat, zda je bezpečné se s některými lidmi stýkat, a vede ji to k otázkám o podstatě zločinu nebo dobra a zla vůbec.

 

Čtvrtek 30. 3. ve 14.00 | FC ROMA

 • režie: Tomáš Bojar, Rozálie Kohoutová
 • Česká republika, 2016, 76 min
 • česky s anglickými titulky
 • Nejlepší český dokumentární film 2016

Kronika fotbalového klubu FC Roma, jehož členové musejí ostatní „gadžovské“ týmy ve třetí lize přemlouvat, aby s nimi vůbec hrály, se proměňuje v exkurzi po různých formách každodenní české xenofobie. Nenápadný pozorovatelský přístup filmařů dává vyniknout projevům charismatických trenérů, kteří se zdravým ironickým nadhledem glosují společnost, jež jim nedává takřka žádnou šanci. Právě promluvy různých protagonistů jsou nejvýraznějším prvkem strhujícího a zároveň bezvýchodně vyznívajícího dokumentu. Rasismus se ukazuje jako absurdita, která je často nechtěně komická, ale mnohdy zároveň mrazivá.