Kulturní hub 2015

5. ročník / 11. – 16. prosince 2015

V návaznosti na Kulturní hub, který je dlouhodobě součástí doprovodného programu MFDF Ji.hlava, jsme v roce 2015 namísto každoročních diskusí dali vzniknout moderovaným pracovním skupinám, kterých se zúčastnilo 28 předních zástupců jihlavské kulturní scény. Akce měla za cíl nechat zaznít hlas početné skupiny lidí a organizací, které tvoří páteř jihlavské kulturní scény.

5. ročník usiloval o popsání současného stavu jihlavské kulturní scény, o pojmenování jejích silných a slabých stránek a možností rozvoje, a to z přímo z pohledu jejích organizátorů.

Kulturní hub proběhl formou moderovaných pracovních skupin složených ze zástupců jednotlivých oblastí (divadlo, hudba, kulturní akce, galerie a film, atd.). Jednotlivé dílčí závěry z těchto setkání byly představeny a dále diskutovány na společném setkání všech účastníků. Moderátorem Kulturního hubu 2015 byl Jakub Deml, který se zároveň postaral o shrnutí diskuze do celkového závěru, který byl představen na tiskové konferenci 29. ledna 2016 v Jihlavě.

Závěrečnou zprávu popisující stav jihlavské kultury a možnosti jejího dalšího rozvoje si můžete přečíst ZDE.

Tento projekt vznikl díky podpoře Státního fondu kultury, pořádá jej občanské sdružení Doc.Dream, pořadatel MFDF Ji.hlava. Za poskytnutí prostor pro tuto aktivitu děkujeme kavárně Kafárie, Horáckému divadlu a DIODu. Za zapůjčení techniky pak Oblastní galerii Vysočina.

Kulturní hub pravidelně organizuje MFDF Ji.hlava s cílem podpořit rozvoj, různorodost a životaschopnost kulturního života ve městě Jihlava. Kulturní hub umožňuje otevřenou diskusi a předávání zkušeností. Cílem je nahlédnout na kulturní aktivity jako na hybnou ekonomickou sílu, tzv. kreativní průmysl, i setkávání napříč profesemi (pořadatelé-politici-úředníci-podnikatelé) včetně inspiračních mini-přednášek výrazných českých i slovenských projektů.

 

Historie:

Kultuního hubu se v minulosti účastnili organizátoři kulturních akcí ze všech odvětví kultury, z regionu Vysočina ale i z různých měst České republiky. Dále byli přítomni zástupci MKČR, ROP JV, Zastoupení Evropské komise v ČR, Kraje Vysočina i Magistrátu města Jihlava, zástupci soukromých firem, tedy současných anebo potenciálních sponzorů z privátního sektoru, ale i představitelé místních iniciativ a organizací neziskového sektoru.

V minulých ročnících své případové studie prezentovali např.:

  • mezinárodní centrum současného umění Meetfactory
  • iniciativa Zažít město jinak
  • crowdfundingová platforma HitHit
  • jihlavské divadlo DIOD
  • Turistické informační centrum města Brna
  • Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  • divadlo T. E. J .P.

Přečtěte si více o 4. ročníku 2014.