Publikace

Zásadním edičním počinem bylo vydání dvou publikací předních historiků a teoretiků dokumentárního filmu. Kniha Guye Gauthiera Dokumentární film, jiná kinematografie nastiňuje prostřednictvím zkoumání jednotlivých děl i celých rukopisů autorů celý obraz dějin dokumentu. Osou Gauthierova uvažování jsou vlivy francouzské, anglické, kanadské, italské, americké a ruské. Dalším společným nakladatelským počinem byl Úvod do dokumentárního filmu Billa Nicholse. Americký filmový teoretik zde definuje základní pojmy a zároveň zavádí originální kategorie, které pomáhají orientaci v různosti dokumentárního filmu. Kniha se na akademické půdě stala jednou ze základních teoretických koncepcí dokumentárního filmu vůbec. Svébytným dílem v oblasti uvažování o filmu je esejistická kniha Karla Vachka Teorie hmoty (nakladatelství Hermann a synové), jejíž vydání Ji.hlava podpořila.

Druhou oblastí ediční činnosti MFDF Ji.hlava jsou biografické publikace věnované tvorbě osobností dokumentárního filmu. V edici 20/21 vyšla kniha Jean-Luc Godard - texty a rozhovory (edičně připravili Helena Bendová a David Čeněk), která je objemným výborem ze statí pozoruhodného filmového režiséra a teoretika, zahrnujícím vedle jeho autorských textů i profilové rozhovory.

výjimečné tvorbě mohutného českého dokumentaristy pojednává monografie Karel Vachek etc., filmový historik Martin Švoma v ní podává přehlednou informaci o jednotlivých Vachkových natočených a nenatočených filmech, zkoumá genezi jejich motivů a sleduje jejich vzájemné souvislosti. Dalším svazkem této edice je kniha Lenky Dolanové Steina a Woody Vasulkovi. Dialog s démony nástrojů, věnovaná tvorbě slavného česko-amerického videoartisty Woodyho Vasulky. Její křest proběhl na Slavnostním zakončení jubilejního 15. MFDF Ji.hlava 2011 za účasti Lenky Dolanové a Woodyho Vasulky.

Zatím poslední realizovanou publikací je monografie francouzského režiséra Chrise Markera. Autorem knihy je filmový historik a dramaturg MFDF Ji.hlava David Čeněk. Jeho autorskou monografii doplňují texty zahraničních autorů - analýzy filmů a kontextů, v nichž Markerovy filmy vznikaly. Kniha obsahuje také dva Markerovy scénáře imaginárních filmů.

Na 17. MFDF Ji.hlava své knihy představili i hosté festivalu: porotce Fascinací, Martin Čihák, pedagog a jeden z nejvýznamnějších českých experimentálních filmařů, uvedl knihu o filmových avantgardách Ponorná řeka kinematografie. Součástí Industry programu byla přednáška mentorky komunikace a prezentace námětů Sibylle Kurz, která představila český překlad své populární příručky Pitch It!, jež je určena filmařům, producentům, ale také komukoliv jinému, kdo chce úspěšně prodat svůj nápad. Do Jihlavy v rámci své návštěvy České republiky zavítal i legendární režisér animovaných filmů Jurij Norštejn. Autor kultovních filmů Ježek v mlze či Pohádka pohádek, která se často objevuje na vrcholu řebříčků nejlepších animovaných filmů všech dob, představil v českém překladu svoji výpravnou a ve vrstevnatém přemýšlení o kinematografii i pro dokumentaristy mimořádně inspirativní knihu Sníh na trávě. Knihy vydává Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze.