Jean-Luc Godard: Texty a rozhovory

editor: Helena Bendová, David Čeněk
překlad: Helena Bendová, David Čeněk, Lenka Mikolášková, Matyáš Pelant, Ladislav Šerý
technická redakce: Ján Kula
výtvarná redakce: Juraj Horváth
nakladatelství: MFDF Jihlava a FAMU
rok vydání: 2005
počet stran: 330
ISBN: 80-903513-6-0


 

Cena: 359 

Obsáhlá publikace mapuje myšlení významného francouzského filmaře a dokumentaristy Jean-Luca Godarda od počátků v období, kdy psal pro Cahiers du Cinema až do 90. let. Kniha obsahuje jak obsáhlé profilové rozhovory, tak autorské texty, ve kterých Godard svébytným publicistickým stylem postihuje svoji představu o dobové kinematografii, filmové publicistice a politickém prostředí.


Výběr v první řadě hledal „ty články a rozhovory, jež jsou podnětné samy o sobě, jaksi bez ohledu na to, kdo je psal, ať už se jedná o texty ukazující Godarda jako nadaného, vzdělaného a stylisticky obratného filmového kritika bojovně hájícího nejen svá oblíbená díla, ale vůbec určitou formu kinematografie a její místo v rámci kultury, nebo o rozhovory plné vtipu a k myšlení provokujících postřehů, kde zkoumá kinematografii a její postavení v současném světě často velmi výstižně zobecňujícím, teoretickým způsobem. V druhé řadě jsme pak do této knihy zařadili články, jejichž význam je z jisté části dán tím, že jsou od Jeana-Luca Godarda, zajímavé z hlediska zkoumání jeho umělecké dráhy - texty, které ukazují, jak se jeho specifická poetika formovala ještě předtím, než začal natáčet celovečerní filmy, anebo které objasňují historický (ať už filmový či společensko-kulturní) kontext, v němž jeho díla vznikala.“