Hranice filmu 5
Filmový obraz – nové možnosti

Aspekty vzniku a vnímání nejen filmového obrazu

Jak se odráží filmový obraz ve virtuální realitě? Co nám filmový obraz může říct o dnešní společnosti? Jak mění vnímání obrazu triková postprodukce? Co inspiruje filmové střihače, režiséry či kameramany v jejich přístupu k obrazu? Zakroužkujte si ve svém diáři druhý květnový víkend! Už popáté pro vás připravujeme dvoudenní seminář Hranice filmu. Tentokrát spolu s námi budete moci zkoumat pestré střípky filmového obrazu.

O různých aspektech filmového obrazu budete moci diskutovat třeba s mistrem filmového triku Borisem Masníkem, dokumentaristou Vítem Klusákem, dramatikem Davidem Jařabem nebo teoretičkou vizuální kultury a obrazu Andreou Průchovou a dalšími.

 • Termín: 12. – 13. května 2018
 • Místo konání: kinosál FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1
 • Účastnický poplatek:
  • Plná cena: 1.200 Kč
  • Zvýhodněná cena: 600 Kč | platí pro studenty, učitele, členy CDF, AČFK
 • Slevy:
  • Zdarma: DOC.MANI MFDF Ji.hlava (vyjma Nočních Doc.Manů)
  • 50% sleva: pro akreditované návštěvníky 22. MFDF Ji.hlava (platí pro plnou i zvýhodněnou cenu) | EARLY BIRD akreditaci na 22. MFDF Ji.hlava si můžete zakoupit ZDE
  • 1 + 1 vstup zdarma (platí pro plnou i zvýhodněnou cenu)
   Pozvěte své známé a věnujte jim vstup zdarma, případně se s nimi podělte o vstupné (jméno svého doprovodu prosím uveďte do poznámky v přihlašovacím formuláři)
 • Všichni účastníci Hranic filmu obdrží také:
  • 30denní přístup na DAFilms.cz
  • členskou kartu CDF s roční platností
  • certifikát Hranice filmu
 • Studenti KFS FF UK získávají za absolvování semináře zápočet a 10 kreditů.

 

Pro více informací či jakékoliv další dotazy se prosím obracejte na mail
hranicefilmu@ji-hlava.cz

» Událost sledujte i na Facebooku. «

 

PROGRAM SEMINÁŘE

SOBOTA 12. 5. 2018

9.30 – 10.00 | Registrace účastníků a zahájení 5. ročníku Hranic Filmu

10.00 – 11.30 | ŠIMON ŠPIDLA | Střihová skladba jako umění možného

Úvod do procesu vzniku střihové skladby pohledem střihače: Obraz a zvuk jako matérie střihové skladby. Analýza, syntéza a cit k materiálu jako dovednosti střihače. Polyfonická povaha záběru. Práce s časem. Střih dokumentárního filmu a jeho etické hranice versus specifika střihu současného fikčního filmu.

Šimon Špidla vystudoval kameru na Filmové škole Zlín a střihovou skladbu na pražské FAMU. Natočil mj. sérii kontemplačních filmů (Na náplavce, Posun, Josef Božek) či krátkou studii o samopalu Sa 58 Jen pro vnitřní potřebu. S filmem Mrtvá trať byl nominován na Cenu Pavla Kouteckého 2012. Jako střihač spolupracoval s řadou předních českých filmařů, mj. s Věrou Chytilovou, Janem Němcem, Erikou Hníkovou, Lucií Královou, Martinem Řezníčkem či Janem Šiklem. S Pavlem Abrahámem a Tomášem Bojarem pracoval na filmech Česká RAPublika a Dva nula, dále stříhal mj. snímek Marty Novákové Marta či film Zuzany Špidlové Bába.

11.30 – 11.45 | coffee break

11.45 – 13.15 | ANDREA PRŮCHOVÁ | Obrazy v obrazech, médiích a politice

Dle mnoha hlasů žijeme v éře obrazů, kdy vizuální komunikace dominuje společenské i intimní sféře. Selfie, emotikony, VR, hologramy – to jsou jen některé z mnoha nových vizuálních žánrů a technologií 21. století. Objevila naše doba skutečně jako první moc obrazů? Proč dnes věnujeme vizuální komunikaci tolik (ne)kritické pozornosti?

Andrea Průchová je teoretičkou vizuální kultury. Vyučuje na Karlově Univerzitě, Prague College a Scholastice. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Univerzitou Karlovou. Do českého jazyka přeložila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera a spolupodílela se na překladu Teorie obrazu W. J. T. Mitchella. V zahraničí publikovala formou samostatných kapitol věnovaných vztahu paměti a vizuality. V současné době připravuje překlad knihy Jak vidět svět od Nicholase Mirzoeffa .

13.15 – 14.15 | Přestávka na oběd (není součástí programu)

14.15 – 15.45 | LUKÁŠ KOKEŠ | Režisér a úvahy o obrazu

Úvaha o obrazu v dokumentárním filmu je součástí obecnějšího uvažování o filmovém stylu, žánru a formě. Do jaké míry platí, že forma je obsah a obsah je forma? Na příkladu vybraných scén z české a světové kinematografie budeme přemýšlet o metodě snímání reality ve vztahu k celkové autorské vizi – čeho a jakými prostředky tvůrce dosahuje.

Lukáš Kokeš studoval filmovou vědu na FF UK a dokumentární tvorbu na FAMU. Kromě režie často stojí i za kamerou, což potvrzuje i snímek Pevnost, který získal několik prestižních ocenění na českých i zahraničních festivalech, mj. se stal Nejlepším českým dokumentárním filmem na MFDF Ji.hlava 2012. Svůj cit pro vizualitu a kameru ukazuje také v povídce 86 400, jež je součástí cyklu dokumentárních esejů Gottland. Jeho poslední film Nic jako dřív (natočený jako většina předchozích ve spolupráci s Klárou Tasovskou) sleduje životy teenagerů dospívajících v českém pohraničním maloměstě.

15.45 – 16.00 | coffee break

16.00 – 17.30 | MARTIN BLAŽÍČEK | Film je objekt zvláštní povahy: K pojetí filmu jako materiálu a objektu v experimentálním filmu

Je film médium, věc, materiál nebo kontext? Nebo je sám aktérem, který shrnuje všechny tyto funkce? Přednáška se pokusí nastínit, jak na tyto otázky odpovídají tvůrci a manifesty experimentálních filmů 60. a 70. let, a dále pak, jakou paralelu mají tyto nové typy objektů-věcí v souvislostech výtvarného umění.

Martin Blažíček se zabývá filmem, videem, živým obrazem a interaktivními objekty. Od roku 2000 pracuje s živě vytvářeným obrazem pomocí filmu a videoprojekce. Vystupuje sólo, se skupinami Ultra (2000-02) Mikroloops (2007-11), nebo ve spolupráci se Stevenem Ballem, Andrasem Blazskem, Zenialem, Arszynem, Hannesem Hoelzlem, Bryanem Eubanksem, Kateřinou Zochovou, Vojtou Procházkou, Michalem Zbořilem a řadou dalších. Od roku 2013 se účastní vystoupení otevřené skupiny pro live coding Kolektiv. Byl dramaturgem NoLab v Roxy/Nod (2007-09), série ScreenLab v galerii Školská 28 Praha (2010-12) a site-specific galerie Díra (2013).

17.30 – 17.45 | coffee break

17.45 – 19.15 | MIKULÁŠ KŘEN | V obraze: Drama(turgie) ve virtuální a rozšířené realitě

Virtuální a rozšířená realita přináší nové formální i obsahové výzvy. Nedávno udělený speciální Oscar slavnému mexickému režisérovi A. G. Iñárrituovi za jeho instalaci Carne y Arena ukazuje, že pomocí VR/AR se dají vyprávět silné příběhy a vzbuzovat velké emoce. Přednáška „V OBRAZE“ nabídne vhled do možností těchto technologií včetně těch dramaturgických.

Mikuláš Křen je herec, režisér, art konceptualista a zakladatel technologicko-uměleckého studia VR_MUSASHI. Od malička se motá kolem filmu jako herec a syn dvou kameramanů. Přestože všichni kolem něj vystudovali FAMU (včetně jeho bratra a sestry), on sám si razí vlastní cestu dobrodruha. Režijně je podepsán pod videoklipy, reklamami, množstvím internetových videí i třeba koncertním DVD skupiny MIG21. Spolu se svým týmem VR_MUSASHI pracuje na rozličných projektech využívajících virtuální a rozšířenou realitu včetně tvorby 360tkových videí.

19.15 – 20.30 | Přestávka na večeři (není součástí programu)

20.30 – 22.00 | JAN KULKA | Pramítačka | projekce

Pramítačka je speciální promítací aparát pro živé filmové performance, navržený za účelem osahávat hraniční oblasti filmu (artikulace světla), přehodnocovat technické i myšlenkové axiomy (snímková frekvence, filmové okénko, skutečný/iluzivní pohyb) s přesahem do fyziologie a psychologie vnímání.​

Jan Kulka je absolventem střihové skladby na FAMU a autorem prakinematografických aparátů, zařízení odkazujících na prapůvody a současný stav kinematografie. Po Kouzelné skřínce, kde rozvíjel a doslovně roztáčel vnímání abstraktního obrazu a světelného toku mj. i na základě experimentů Jana Evangelisty Purkyně, přichází s několik let vyvíjeným aparátem záznamu i projekce pohyblivých obrazů, filmů. Pramítačka se stává autorovým manifestem samotné kinematografie, kdy standardizované, opomenuté či slepé vývojové linie jsou znovu artikulovány skrze jeden stroj.

 

NEDĚLE 13. 5. 2018

9.30 – 10.00 | Ranní káva

10.00 – 11.30 | VÍT KLUSÁK | Kameraman – obraz – dokument

Co vybírá pohled kameramana? Kdy je důležitá akce a kdy reakce a jak zachytit autentické okamžiky ve správné kompozici? Jak se pracuje s organizací děje před kamerou? Co znamená dobrá kompozice obrazu? A je opravdu důležitá pro filmový výsledek?

Vít Klusák vystudoval fotografii na grafické škole a absolvoval katedru dokumentární tvorby na FAMU, kde od října 2006 působí jako pedagog. Ve svých filmech se systematicky vrací k třecím plochám mezi tvorbou a společností. Natočil 3 dokumentární videoklipy: Janu Burianovi, Janu Budařovi a Lence Dusilové. S Filipem Remundou je autorem hyperkomedie Český sen a už několik let spolu spravují filmovou společnost Hypermarket Film s. r. o. Jako kameraman se podílel na filmech Martina Marečka, Víta Janečka a Eriky Hníkové.

11.30 – 11.45 | coffee break

11.45 – 14.00 | BORIS MASNÍK | Filmový trik včera a dnes

Jak se tvořily filmové triky v éře, kdy nebyly k dispozici digitální technologie? Jaké jsou rozdíly mezi optickým a digitálním filmovým trikem? Jaké jsou nejčastější filmové triky a jaká mají řešení? Z čeho se skládá moderní filmový obraz? Co stojí za filmovým obrazem?

Boris Masník od sedmdesátých let působil v trikovém studiu Barrandov, spolupracoval jako trikový specialista na realizaci filmových efektů pro bezmála stovku českých i zahraničních filmových a audiovizuálních projektů a vyvíjel a zaváděl nové trikové technologie. V evropském měřítku si vysloužil renomé také v ojedinělé profesi dokreslovače pozadí. Od roku 1998 působí ve firmě UPP (Universal Production Partners), která se zabývá digitální postprodukcí, počítačovou animací a filmovými efekty. Věnuje se návaznostem klasických filmových postupů na nové digitální technologie a samotným digitálním technologiím.

14.00 – 15.15 | coffee break

15.15 – 16.30 | DAVID JAŘAB | Surrealismus ve filmu versus logika věci 

Jaké jsou možnosti filmového surrealismu? Nachází vymanění myšlenek, snů a představ z kauzality tradičního chápání filmu odezvu u publika? Jak lze takové filmy natočit? Jak se surrealistické přístupy projevují v obraze? A lze surrealistický přístup aplikovat v dokumentárním filmu?

David Jařab vystudoval činoherní režii na JAMU a od roku 1993 působil jako režisér a posléze jako umělecký šéf v brněnské experimentální scéně Hadivadlo. Od roku 2002 se jako režisér a kmenový autor stal vedle Dušana D. Pařízka určující osobností pražského Divadla Komedie. Kromě činoherní režie se věnuje také autorskému filmu. V roce 2004 měl premiéru jeho celovečerní snímek Vaterland – Lovecký deník, za nějž získal Cenu literárního fondu pro nejlepší film roku 2004 a výtvarník Milan Popelka cenu filmové akademie Český lev za nejlepší výtvarný počin. V roce 2010 měl premiéru jeho druhý celovečerní film Hlava-ruce-srdce.

16.30 – 17.30 | Diskuse s účastníky semináře, zhodnocení a předávání certifikátů

 

HISTORIE

 

Pořadatel

Ve spolupráci s

Partneři projektu

   

 

Mediální partneři