Vzdělávací aktivity MFDF Ji.hlava

 

Centrum dokumentárního filmu

Prostor pro soustředěné zkoumání i rozbíhavé objevování dokumentární kinematografie v několika úrovních současně:

 • vzdělávání
  přednášky, workshopy, projekce, zajímaví hosté a studovna pro středoškoláky, veřejnost a seniory
 • knihovna
  unikátní knižní fond zaměřený na filmové umění s důrazem na dokumentární film doplněný o základní literaturu ostatních uměleckých oborů
 • videotéka
  jedinečná sbírka dokumentárních filmů pro prohloubené studium autorů, stylů i témat soudobé dokumentaristiky
 • výzkum
  dlouhodobý sběr dat, průzkumy veřejného mínění a zpracování anket v oblasti médií, filmu a dokumentární tvorby

Více o Centru dokumentárního filmu naleznete na webových stránkách CDF zde.

 

Média a dokument

Seminář psaní o dokumentárním filmu

Seminář tvůrčího psaní o dokumentárním filmu je příležitostí pro studenty žurnalistiky, filmových studií a dalších humanitních a společenských oborů trénovat pod vedením významných kritiků a teoretiků svoje dovednosti v reflexi filmů a festivalových událostí. Přednášky předních českých novinářů představují studentům různé podoby kritické reflexe, úskalí a přednosti jednotlivých žánrů (recenze v deníkovém tisku, recenze v odborném tisku, komentář, blog, esej), když materiálem pro promýšlení je dokumentární film anebo filmový festival. Přednášky zahraničních lektorů otevírají další širší témata mediálního otisku dokumentárního filmu a dávají nahlížet do mezinárodního kontextu psaní o filmu.

Více o semináři Média a dokument zde.

 

Hranice filmu

Přednášky a diskuse o nezvyklých formátech dokumentárního filmu

Hranice mezi hranou a dokumentární kinematografií byla vždy rozostřená. Hraný film se přímo dotýká reality a dokumentární film se naopak často obrací k inscenaci. Vstupte do světa dokumentární a experimentální tvorby. Poznejte hranice filmu a diskutujte s autory netradičních pořadů, filmů a audiovizuálních děl. Všichni účastníci workshopu mohou měsíc neomezeně sledovat filmy na výběrovém portálu DAFilms.cz.

Více o workshopu Hranice filmu zde.